Butox 50

Soluţie antiparazitară de uz extern pe bază de deltametrin pentru prevenirea sau combaterii căpuşelor, scabiei, păduchilor, muştelor şi miazelor la bovine, ovine şi suine.


Soluţie antiparazitară de uz extern pe bază de deltametrin pentru prevenirea sau combaterii căpuşelor, scabiei, păduchilor, muştelor şi miazelor la bovine, ovine şi suine. Se aplica prin imbăiere sau aspersare. Asigură o protecţie sigură şi eficientă de 4-10 săptămâni. 100 ml de soluţie conţine 5g deltametrin.

Butox 50