Prospect produs

LONGAMOX, 150 mg/ml solutie injectabila pentru bovine, ovine si suine.


1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:
MSD Animal Health
Wim de Körverstr. 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

Producător pentru eliberarea seriei:
Intervet Productions S.r.l.,
Via Nettunense Km 20, 300 I – 04011 Aprilia,
Italia

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

LONGAMOX, 150 mg/ml solutie injectabila pentru bovine, ovine si suine.
Amoxicilină trihidrat

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

Amoxicilină trihidrat, echivalent cu 150 mg amoxicilina pe ml

4 INDICAŢIE (INDICAŢII)

Tratamentul infectiilor bacteriene cauzate de microorganisme sensibile la amoxicilină. In special: infecţii ale aparatului respirator, gastrointestinal, genitourinar şi mamar; complicaţii bacteriene in perioada unor boli virale, poliartrite, omfalite, omfaloflebita, otite, infecţii oftalmice, abcese, rani, profilaxia pre- şi post-operatorie, etc.

5. CONTRAINDICAŢII

Nu se utilizează la animalele cu hipersensibilitate cunoscuta la antibiotice β-lactamice.
Nu se administreaza prin injectari intravenoase.

6. REACŢII ADVERSE

Datorita adjuvantului uleios, la locul injectarii pot sa apara reactii locale. La amoxicilina sunt posibile reactii alergice, dar acestea sunt rare.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

7. SPECII ŢINTĂ

Bovine, ovine si suine.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Bovine, ovine şi suine: 10 ml/100 kg greutate corporală, echivalent cu 15 mg amoxicilina /kg g.c.
Tratamentul se poate repeta, după caz, la interval de 48 ore.
Calea de administrare: doar prin injectari intramusculare profunde.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu se recomanda administrarea intr-un punct a mai mult de 20 ml pentru bovine; 10 ml pentru suine; 5 ml pentru ovine. Longamox nu se administrează pe cale intravenoasă.
Flaconul se agită înainte de utilizare.
Se vor utiliza precautii de asepsie la administrarea produsului.
Se va utiliza instrumentar steril.

10. TIMP DE AŞTEPTARE

Carnea si organele provenite de la animalele tratate se pot da in consumul uman dupa o perioada de asteptare de 21 de zile de la ultimul tratament.
Laptele provenit de la animalele tratate se pot da in consumul uman dupa o perioada de asteptare de 72 de ore (6 mulsori) la bovine si 108 de ore (9 mulsori) la ovine de la ultimul tratament.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se proteja de lumină si la temperatură mai mică de 25 °C. A nu se congela.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la antibiotice β-lactamice trebuie să evite contactul cu produsul.
Nu se cunosc situatii in care amoxicilina a produs inconveniente pe perioada gestatiei si lactatie atunci cand a fost utilizata in limitele terapeutice.
Penicilinele au potentialitatea de a provoca reactii alergice. Aceste evenimente sunt rare in practica veterinara. In astfel de cazuri, se administreaza epinefrina si/sau corticosteroizi.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAŢII

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.