Ovine

Butox 50

Soluţie antiparazitară de uz extern pe bază de deltametrin pentru prevenirea sau combaterii căpuşelor, scabiei, păduchilor, muştelor şi miazelor la bovine, ovine şi suine.

Butox 7,5% pour on

Butox 7,5 pour on (0,75%) Soluţie antiparazitară de uz extern pe bază de deltametrin pentru prevenirea şi combaterea căpuşelor, păduchilor, insectelor malofage şi muştelor la bovine şi ovine. Se recomanda la ovine pentru prevenirea si tratamentul infestatiilor cu muste hematofage (Culicoides spp.).

Chronogest CR

Spongi impregnaţi cu acetat de fluorogestonă, aplicaţi intravaginal, pentru inducerea sincronizată a estrului şi ovulaţiilor la oi şi capre (adulte sau nulipare), în sezonul sau contrasezonul de reproducere.

Depocillin

Suspensie injectabilă pe bază de penicilină pentru tratamentul infecţiilor provocate de bacterii sensibile la penicilină

Depomycin

Suspensie injectabilă pe bază de penicilină şi streptomicină pentru tratamentului infecţiilor cu germeni gram pozitivi şi negativi la bovine, suine, ovine, cabaline, câini şi pisici.

Engemycin 10%

Oxitetraciclina injectabilă pentru tratamentul infecţiilor produse la cabaline, bovine, ovine, suine, canide şi feline:

Folligon

Gonadotropina serica ecvina (PMSG), produs liofilizat cu administrare parenterala.

Gardal 10%

Suspensie antiparazitară de uz intern pe bază de albendazol sulfoxid pentru prevenirea şi combaterea paraziţilor interni la bovine şi ovine.

Heptavac IRP

Vaccin inactivat pentru imunizarea ovinelor (adulte si tineret), contra anaerobiozelor (Clostridioze), bolilor respiratorii (Pasteurella trehalosi si Mannheimia haemolytica) si al pasteurelozei sistemice

Ketaminol 10

Pentru anestezii de scurtă durată la cai, vaci, porci, oi, capre, câini, pisici, rozătoare mici şi animale sălbatice.

Nafpenzal DC

Combinaţie de antibiotice cu acţiune sinergică şi spectru antibacterian foarte larg: nafcilină, procainpenicilină şi dihidrostreptomicină, destinat profilaxiei sau terapiei infecţiilor mamare, pe toată durata repausului mamar la vaci.

Neo Spray Caf

Spray cu suspensie de aerosoli pe bază de oxitetraciclină pentru tratamentul infecţiilor cutanate la bovine, ovine şi suine.

Nobivac Rabies

Conţine o cultură inactivată de virus rabic clonat din tulpina Pasteur RIV care induce cel putin 2 U.I. la testul de potenţă.

Nuflor

Antibiotic injectabil cu spectru larg antibacterian si actiune terapeutica indelungata, pentru terapia profilactica si curativa a unor bacterioze la suine, bovine si ovine, care contine Florfenicol 300 mg/mL

Panacur 10%

Supensie antiparazitaraă de uz intern pe bază de fenbendazol pentru prevenirea şi combaterea paraziţilor interni

T 61

Soluţie injectabilă pentru eutanasie la câini, pisici, cai, bovine,ovine, porc, capre, păsări şi alte specii de animale sălbatice.

Taktic

Soluţie antiparazitară de uz extern pe bază de amitraz pentru prevenirea şi combaterea paraziţilor externi la bovine, ovine , caprine şi suine.