Prospect produs

DEPOMYCIN, suspensie injectabilă pentru bovine, porcine, ovine, cabaline, câini şi pisici


1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:
MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

Producător pentru eliberarea seriei:
MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

Intervet Productions S.r.l.,
Via Nettunense Km 20, 300
I – 04011 Aprilia (Latina)
Italia

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

DEPOMYCIN, suspensie injectabilă pentru bovine, porcine, ovine, cabaline, câini şi pisici

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

Substanţe active:
Procain benzilpenicilină 200 mg./ml
(corespunzator la 200.000 UI procain benzilpenicilină)
Dihidrostreptomicină 200 mg/ml
(corespunzator la 278.9 mg/ml dihidrostreptomicină sulfat/ml)
Excipienti:
Sulfoxilat formaldehidă de sodiu
Parahidroxibenzoat de metil (E218)


4 INDICAŢIE (INDICAŢII)

Este indicat impotriva urmatorilor germeni patogeni: Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis şi Escherichia coli precum stafilococi sensibili la penicilină, streptococi, Pasteurella spp., Clostridium spp., Salmonella spp., Haemophilus paragallinarum si E.coli) si impotriva Actinobacillus pleuropneumoniae sensibil la penicilină, Arcanobacterium pyogenes, Bordetella bronchiseptica, Erysipelothrix rhusiopathiae, Streptococci suis, Staphylococci, Streptococci, Pasteurella spp., Salmonella spp. si E .coli.
Este utilizat pentru tratamentul infecţiilor produse de acesti germeni la nivelul tractului respirator, gastrointestinal, genital, în meningite, artrite, infecţii ale pielii, produse de sau asociate cu bacterii sensibile la penicilină şi/sau dihidrostreptomicină, la bovine, porcine, ovine, cabaline, câini şi pisici.

5. CONTRAINDICAŢII

Nu se utilizează la animalele cunoscute ca fiind alergice la penicilină sau dihidrostreptomicină. Nu se utilizează dacă se ştie că sunt prezente microorganisme producătoare de ß- lactamază..

6. REACŢII ADVERSE

Ocazional au fost observate reacţii alergice. Au fost descrise fenomene de ototoxicitate.
La porci, administrarea produselor care conţin procain benzilpenicilină poate cauza, ocazional, pirexie tranzitorie, vomă, tremurături, apatie şi incoordonare. La scroafele şi scrofiţele gestante, într-un număr mic de cazuri, s-au semnalat scurgeri vulvare care pot fi asociate cu avorturi.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz
Doza dublă de Depomycin faţă de cea recomandată a fost bine tolerată sistemic.

7. SPECII ŢINTĂ

Bovine, porcine, ovine, cabaline, câini, pisici

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Bovine şi cai: 1 ml Depomycin/ 25 kg g.v., intramuscular
Porci şi oi: 1 ml Depomycin/ 20 kg g.v., intramuscular
Câini şi pisici: 1 ml Depomycin/ 10 kg g.v., intramuscular sau subcutanat
Injecţiile pot fi repetate la interval de 24 ore, până la 3 zile consecutiv, în funcţie de situaţia clinică.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se administrează pe cale intramusculară la bovine, porci, oi, şi cai, şi pe cale subcutanată sau intramusculară la câini şi pisici.
Repetarea injecţiilor trebuie realizată în locuri diferite. La administrarea produsului se vor respecta măsurile uzuale de asepsie. A se agita energic înainte de folosire.
Pentru a administra doza corectă trebuie determinată cu exactitate greutatea corporală a animalului, pentru a evita subdozarea.

10. TIMP DE AŞTEPTARE

Carne: 14 zile
Organe: 21 zile (bovine, porci); 35 zile (oi)
Lapte de vacă: 3 zile (6 mulsori)

Nu se administrează cailor care sunt destinaţi consumului uman. Nu se administrează oilor în lactaţie care produc lapte pentru consum uman.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la frigider la 2°C – 8°C.

Valabilitate:
A nu se utiliza dupa data expirarii inscrisa pe cutia de carton sau pe eticheta flaconului.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.


12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la penicilină sau dihidrostreptomicină trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.
Poate apărea antagonism între Depomycin şi preparatele bacteriostatice şi de asemenea pot apărea bacterii rezistente care să prezinte rezistenţă încrucişată faţă de alte antibiotice ß-lactamice sau aminoglicozide.
Poate fi utilizat în perioada de gestaţie si lactatie. Nu s-au observat efecte feto-toxice sau efecte adverse asupra numărului de produşi, după administrarea produsului Depomycin. Atât penicilina cât şi streptomicina apar în laptele animalelor tratate. Nu s-au observat efecte adverse la animalele nou-născute.


13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.


14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL


15. ALTE INFORMAŢII

Cutie de carton care conţine un flacon de 100 sau 250 ml din sticlă de tip II (Ph. Eur.) sau polietilenă tereftalat (PET).
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Numai pentru uz veterinar.
Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.