Prospect produs

Solutie injectabila pentru eutanasie la câini, pisici, cai, bovine,ovine, porc, capre, păsări şi diferite specii de animale salbatice.


1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:
MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Olanda

Producător pentru eliberarea seriei:
MSD Animal Health GmbH
Feldstrasse 1a, D-85716
Unterschleissheim
Germania

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

T 61
Solutie injectabila pentru eutanasie la câini, pisici, cai, bovine,ovine, porc, capre, păsări şi diferite specii de animale salbatice.

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

Embutramidă 200.00 mg
Mebezonium iodid 50.00 mg
Tetracaină clorhidrică 5.00 mg

Excipienţi: Dimetilformamidă, apă pentru injecţie

4 INDICAŢIE (INDICAŢII)

Pentru eutanasia lipsită de excitaţie a animalelor.

5. CONTRAINDICAŢII

A nu se utiliza la animale constiente.
Nu se utilizeaza la animale gestante.

6. REACŢII ADVERSE

In cazuri foarte rare, au fost raportate convulsii sau excitatie.
Paralizia cardiaca poate fi intarziata.
Nota: Utilizarea T61 are ca rezultat leziuni histopatologice cum sunt leziuni endoteliale, congestie pulmonara, edem pulmonar si hemoliza.

7. SPECII ŢINTĂ

Câini, pisici, cai, bovine,ovine, porc, capre, păsări şi alte specii de animale salbatice.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Câine:
Intravenos: 0.3 – 0.5 ml/ kg g.c.
Intrapulmonar: 7 – 10 ml pentru câini cu greutate corporală de până la 10 kg
13 – 20 ml pentru câini cu greutate corporală de peste 10 kg

Pisici:
Intrapulmonar: 1 ml pisicuţe în vârstă de câteva zile
3 ml pisici cu vârsta mai mică de 6 luni
5 ml pisici cu vârsta mai mare de 6 luni
10 ml pisici cu greutate corporală mai mare de 5 kg

Animale mari:
Intravenos: 4 – 6 ml/ 50 kg g.c.

Alte animale:
Intrapulmonar: 0.5 – 2 ml funcţie de greutatea corporală


9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

In conditii de absorbtie deficitara este posibil sa se produca paralizia periferica inaintea pierderii constientei. De aceea, T61 se recomanda sa fie utilizat doar la animale inconstiente (narcotizate).

10. TIMP DE AŞTEPTARE

Nu se administrează animalelor destinate consumului uman.
Animalele eutanasiate cu T61 fac subiectul legilor naţionale ale materialelor de risc.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Precauţii speciale pentru utilizare la animale
– Va fi administrat doar de catre medicii veterinari.
– T61 ar trebui administrat doar la animalele inconstiente (narcotizate) pentru a evita posibila sufocare a animalelor constiente in cazurile nefavorabile de absorbtie defectuoasa.
– Sunt necesare precautii speciale in timpul utilizarii T 61
– In timpul administrarii intravenoase se va sigura injectarea intravasculara corecta a intregii doze. Utilizarea unui cateter venos poate fi de ajutor.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
– Se va evita contactul direct cu produsul medicinal veterinar.
– Indepartati hainele contaminate imediat.
– In cazul contactului direct al produsului cu o rana deschisa sau cu mucoasa, se va spala imediat zona cu multa apa si sapun .
– In cazul autoinjectarii accidentale, se va spala imediat rana cu multa apa si sapun si se va stoarce locul intepaturii .
– Daca are loc expunerea accidentala a ochilor la produs, se vor clati imediat ochii cu apa curata timp de cateva minute.
– In cazul ingestiei sau al autoinjectarii accidentale, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta..
Antidoturi posibile sunt neostigmina şi tratamentul cu N-acetilcisteină (împotriva leziunilor hepatice).
Nu se utilizeaza la animalele gestante.

Produsul se administrează numai sub supravegherea medicului veterinar.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

25.09.2007

15. ALTE INFORMAŢII

Prezentare:
Flacoane din sticlă de culoare închisă, de 50 ml, închise dop din cauciuc halogenobutilic tip I conform Ph. Eur. 3.2.9 şi sigilate cu capsulă din aluminiu.
Numai pentru uz veterinar.
Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare:

Intervet Romania SRL
Soseaua de Centura 27-28, Chiajna, Ilfov